Ангилал

Ангилал

Уул уурхай, өрөмдлөг, худаг ухна